احکام بانوان: در این وبسایت بنا بر این شده که فقط از بزرگان نقل قول نمایم!

 

احكام بانوان
س 216: مادرم از ذريّه پيامبر اكرم «صلى الله عليه و آله» است. آيا من نيز از سادات محسوب مى شوم؟ آيا مى توانم عادت ماهيانه ام را تا شصت سالگى، حيض قرار دهم و در آن ايام نماز و روزه خود را انجام ندهم؟
ج: زنى كه پدرش هاشمى نيست هر چند مادرش از سادات باشد اگر بعد از پنجاه سالگى خونى را مشاهده كند، محكوم به استحاضه است.
س 217: اگر زنى كه به خاطر نذر روزه روز معينى روزه دار است، در حال روزه حيض شود، چه تكليفى دارد؟
ج: روزه اش با عادت شدن، ولو در يك جزء از روز باشد، باطل مى شود و قضاى آن روز بعد از پاك شدن بر او واجب است.
س 218: لكه هائى كه زن بعد از يقين به پاك شدن مى بيند، با توجه به اين كه آن لكه ها نه اوصاف خون را دارند و نه خون مخلوط با آب را، چه حكمى دارد؟
ج: اگر خون نباشد حكم حيض را ندارد، و اگر خون باشد اگر چه به صورت لكّه هاى زرد رنگ و از ده روز تجاوز نكند همه آن لكّه ها محكوم به حيض است، و تشخيص اين موضوع به عهده زن است.
س 219: جلوگيرى از عادت ماهيانه بوسيله دارو به خاطر روزه ماه رمضان چه حكمى دارد؟
ج: اشكال ندارد.
س 220: اگر زنى در ايام باردارى به خون ريزى كمى مبتلا شود ولى باعث سقط حمل او نگردد، آيا غسل بر او واجب مى شود يا خير؟ وظيفه او چيست؟
ج: خونى كه زن در ايام باردارى مى بيند اگر صفات و شرائط حيض را داشته باشد، و يا در زمان عادت بوده و سه روز اگر چه در باطن استمرار داشته باشد خون حيض است والا استحاضه خواهد بود.
س 221: زنى داراى عادت ماهيانه معينى مثلا هفت روز است، به علت گذاشتن دستگاه جلوگيرى از حاملگى، هر بار دوازده روز خون مى بيند. آيا خونى كه از روز هفتم به بعد مى بيند خون حيض است يا استحاضه؟
ج: اگر خون تا روز دهم قطع نشود، خونى كه در ايام عادت مى بيند خون حيض است و باقى استحاضه خواهد بود.
س 222: آيا جايز است زنى كه در حال حيض و يا نفاس است داخل حرم امامزادگان «عليهم السلام» شود؟
ج: جايز است.
س 223: زنى كه عمل كورتاژ (سقط جنين) را انجام داده، در حال نفاس است يا خير؟
ج: بعد از سقط جنين ولو به صورت علقه باشد اگر خونى را مشاهده كرد، محكوم به نفاس است.
س 224: خونى كه زن در سن يائسگى مى بيند، چه حكمى دارد؟ و وظيفه شرعى او چيست؟
ج: محكوم به استحاضه است.
س 225: يكى از راههاى جلوگيرى از حاملگى هاى ناخواسته، استفاده از داروهاى ضد حاملگى است. زنهائى كه از اين داروها استفاده مى كنند لكه هاى خونى را در ايام عادت و غير آن مشاهده مى كنند. اين لكه ها چه حكمى دارد؟
ج: اگر اين لكه ها واجد شرايط شرعى حيض نباشد، حكم حيض را ندارد، بلكه محكوم به استحاضه است.

احكام استحاضه‏ بنقل از وبسایت دفتر مرجع عالیقدر اعلم علماء و استاد الفقهاء حضرت آیه الله العظمى حاج شیخ حسین مظاهری مدّ ظلّه العالى 

صفحه 64

 

غير از خون حيض و نفاس و زخم و دُمَل و بكارت، هر خونى از زن خارج شود، خون استحاضه است و زن را در حال استحاضه، «مستحاضه» مى‏نامند.

مسئله 339- استحاضه سه قسم است:

اوّل: قليله.

دوّم: متوسّطه.

سوّم: كثيره.

قليله آن است كه اگر زن به خود پنبه‏اى بگيرد فقط ظاهر آن آلوده شود، و در متوسّطه خون به درون پنبه نفوذ كند ولى از طرف ديگر آن خارج نشود، و در كثيره خون پنبه را فرا گرفته و از طرف ديگر خارج شود.

مسئله 340- در استحاضۀ قليله زن بايد براى هر نماز يك وضو بگيرد و خود را تطهير كند، و در استحاضۀ متوسّطه بايد براى نماز صبح غسل كند و وضو بگيرد و تا صبح ديگر براى نمازهاى خود كارهاى استحاضۀ قليله را انجام دهد، و در استحاضۀ كثيره علاوه بر كارهاى استحاضه متوسّطه، بايد يك غسل براى نماز ظهر و عصر و يكى براى نماز مغرب و عشا به‌جا آورد، و بين نمازهاى ظهر و عصر يا مغرب و عشا فاصله نيندازد، و اگر فاصله بيندازد، بايد دوباره غسل كند، و اگر بين هر نماز واجب يا مستحب فاصله نيندازد، يك غسل كافى است. بنابراين اگر نماز ظهر و عصر را نزديك غروب بخواند مى‏تواند با يك غسل، نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را بخواند. و اين احكام در صورتى است كه خون خارج شود، ولى اگر خون خارج نشود، گرچه بداند دوباره خون مى‏آيد يا خون در باطن وجود دارد، با وضو و غسلى كه دارد مى‏تواند نماز بخواند.

مسئله 341- مستحاضۀ متوسّطه و كثيره كه بايد وضو بگيرد و غسل كند، هر كدام را اوّل به‌جا آورد صحيح است، ولى بهتر آن است كه اوّل وضو بگيرد.

مسئله 342- اگر استحاضۀ زن بعد از نماز تغيير كند، مثلاً از قليله، متوسّطه يا كثيره و يا از متوسّطه، كثيره شود، بايد براى نمازهاى بعد به تكليف فعلى خود عمل نمايد، مثلاً اگر استحاضۀ قليله بعد از نماز صبح متوسّطه شود، بايد براى نماز ظهر و عصر غسل كند و اگر كثيره شود بايد براى نماز مغرب و عشا هم غسل نمايد.

صفحه 65

مسئله 343- مستحاضۀ كثيره يا متوسّطه اگر پيش از داخل شدن وقت نماز براى نماز غسل كند، چنانچه فاصله زياد باشد، غسل او باطل است، ولى اگر قبل از اذان صبح براى نماز شب غسل كند، لازم نيست براى نماز صبح دوباره غسل و وضو را به‌جا آورد.

مسئله 344- زن مستحاضه براى خواندن نماز قضا و آيات و احتياط و سجده فراموش شده و تشهّد فراموش شده، اگر آنها را بعد از نماز فوراً به‌جا آورد، لازم نيست كارهاى استحاضه را انجام دهد.

مسئله 345- زن مستحاضه بعد از آنكه خونش قطع شد فقط براى نماز اوّلى كه مى‏خواند بايد كارهاى مستحاضه را انجام دهد، ولى اگر بداند از وقتى كه براى نماز پيش مشغول غسل شده ديگر خون نيامده، لازم نيست دوباره غسل نمايد.

مسئله 346- اگر زن نداند استحاضۀ او چه قسم است، لازم نيست خود را وارسى نمايد. پس اگر بداند سابقاً كداميك از سه قسم بوده، به وظيفۀ همان قسم رفتار نمايد، و الّا اگر شك دارد بنا را بر اقل بگذارد، مثلاً اگر نداند استحاضه‏اش قليله است يا غير آن، به وظيفۀ قليله عمل كند و عباداتش صحيح است، گرچه بعد بفهمد وظيفۀ واقعيش غير آن بوده است.

مسئله 347- زن مستحاضه اگر بداند از وقتى كه مشغول وضو يا غسل شده خونى از او بيرون نيامده و تا بعد از نماز هم خون در داخل فرج نيست و بيرون نمى‏آيد، مى‏تواند خواندن نماز را تأخير بيندازد.

مسئله 348- اگر مستحاضه بداند كه پيش از گذشتن وقت نماز به كلّى پاك مى‏شود يا به اندازۀ خواندن نماز، خون بند مى‏آيد، بايد صبر كند و نماز را در وقتى كه پاك است بخواند.

مسئله 349- مستحاضۀ قليله بعد از وضو و مستحاضۀ كثيره و متوسّطه بعد از غسل و وضو بايد فوراً مشغول نماز شود، ولى گفتن اذان و اقامه و خواندن دعاهاى قبل از نماز اشكال ندارد، و در نماز هم مى‏تواند كارهاى مستحب مثل قنوت و غير آن را به‌جا آورد و همچنين انجام تعقيبات متعارفه براى نمازهاى بعد اشكال ندارد.

مسئله 350- اگر در موقع غسل، خون قطع نشود، غسل صحيح است، ولى اگر موجب سرايت نجاست به جاهاى ديگر بدن شود و نتواند از جريان خون جلوگيرى كند، بايد تيمّم نمايد.

مسئله 351- زن مستحاضه اگر بخواهد روزه بگيرد، لازم نيست از بيرون‌آمدن خون جلوگيرى‏ نمايد.

مسئله 352- روزۀ مستحاضه مطلقاً صحيح است، گرچه غسل‌هاى خود را انجام ندهد.

 

صفحه 66

مسئله 353- اگر در بين نماز، استحاضۀ قليله، متوسّطه يا متوسّطه، كثيره شود، بايد نماز را بشكند و براى آن غسل كند و وضو بگيرد.

مسئله 354- اگر آب براى ‏مستحاضه ضرر دارد يا براى ‏هيچ‌كدام از وضو و غسل وقت ندارد، بايد دو تيمّم‏كند، يكى بدل از غسل و ديگرى ‏بدل از وضو و اگر براى يكى از آنها وقت ندارد يا براى او ضرر دارد، بايد بدل آن تيمّم كند و ديگرى را به‌جا آورد.

مسئله 355- مستحاضه اگر بخواهد غير از نماز كارى انجام دهد كه شرط آن طهارت است، مثلاً بخواهد جايى از بدن خود را به خط قرآن برساند، بايد كارهاى استحاضه را انجام دهد.

مسئله 356- رفتن در مسجد الحرام و مسجد النّبى«صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم» و توقّف در ساير مساجد و حرم‌هاى ائمّۀ طاهرين«سلام‌الله‌علیهم» و خواندن آیه‏اى كه سجدۀ واجب دارد، براى مستحاضه اشكال ندارد و نزديكى شوهر با او نيز حلال است، گرچه غسل استحاضه نكرده باشد.

 

مسئله 357- اگر زن شك داشته باشد خونى كه از او خارج مى‏شود خون استحاضه است يا خون‌هاى ديگر، چنانچه نشانۀ آنها را نداشته باشد، بايد كارهاى استحاضه را انجام دهد.


 

تماس با ما، خرید ایمیل ممتاز و رمز محتوای محافظت شده ۷۰ وبسایت از دفاتر ملا:آنچه در ادامه می یابید<<<

مهمترین وبسایتها، نحوه خرید ایمیل و خرید رمز مطالب محافظت شده، شماره حسابهای بانکی، آمار فضای مجازی، ساعت کار، تلفنهای ثابت، تلفنهای همراه، سامانه پیامکی، دیدارحضوری، نشانی ما، پیام رسان بله، ایمیلها و تیکت که مربوط به وبسایتهای ما هم می باشند.

ابتدا: نشانی اینترنتی مهمترین وبسایتهای دفاتر ملا.

>>> ۱- وبسایت (مُلا دات آی آر) http://www.mulla.ir که نامی است کوتاه و نوشتن آن آسان است من آن را راهی به سوی وبسایتها و وبلاگهای خودم (رضا قنبری مزرعه نو) قرار دادم.

>>>۲- وبسایت فارسی ey-khoda.ir و وبسایت عربی آیت الله نو دات کام ayatollahnoo.com و وبگاه بین الملل دفاتر ملا. http://www.nicha.ir

>>> ۳- وبسایت فکریران http://fekriran.ir/مخصوص مدیران ( محل فروش طرحها و تألیفات و وبسایتهای شیخ رضا قنبری نایینی).

>>> ۴- وبسایت القانون http://alghanoon.ir/ برای قانون ازدواج موقت.

>>> ۵- وبسایت معکم http://maakum.ir (العربیة) وبگاه رسمی دفاتر شادی و غم و اندیشه

>>> بخش خصوصی: جمیع حقوق محفوظ است.

>>> شماره حساب ۰۰۰۱۰۵۲۳۰۰۱۱۹۴۰۸ برای کلیه پرداختهای ما بانک سپه – شعبه امامزاده ابراهیم قم. شماره کارت ۵۸۹۲۱۰۱۰۲۸۳۶۹۱۳۶

>>> تذکر: برای خرید نشانی ایمیل خوب و رمز مطالب و محتوای محافظت شده ۷۰ وبسایت از وبسایتهای دفاتر ملا. ابتدا ضمن تماس و هماهنگی مبلغ صد و هشتاد هزار تومان به حساب فوق واریز نموده سپس تماس بگیرید و مشخصات مبلغ واریزی را گفته و مشخصات ایمیل و رمز را از طریق (sms) پیامک تحویل بگیرید. برای انتخاب و خرید ایمیل ممتاز!! و یا خوب! به وب سایت یاالله قسمت زبان فارسی http://yallah.ir/farsi/ رفته و از آنجا دفاتر ایمیل ملا را پیگیری نموده و ایمیل خود را از میان میلیونها ایمیل خوب و ممتاز انتخاب نمایید.

***>>>نشانی ایمیلی که شما می خرید دائمی بوده و تغییر نمی کند!! و به شخص دیگر فروخته نمی شود و تعداد حروف آن هشت حرف و یا بیشتر می با شد. مثل musa@nael.ir (نرخ ایمیل ممتاز که کمتر از هشت حرف دارد، حدود صد بیست هزار تومان است) رمزی که به شما داده می شود برای تمام صفحات وبسایتها و وبلاگهای فارسی و عربی و انگلیسی و غیره می باشد (بجز وبسایت https://shopramz.ir فروشگاه دفتر) و تا تاریخ مقرر در برگه و یا sms ارسالی عوض نشده و معتبر می باشد و در صورت تغییر در طول سال، رمزهای جدید در مدت قرارداد اس ام اس خواهد شد.

اشخاصی که رمز قبلی را داشته باشند از ده هزار تومان تخفیف در خرید رمز برخوردار خواهند شد.

>>> ما بیش از ده سال است که برای تهیه محتوای این وبسایتها تلاش می کنیم و اخیرا از محتوای بیست سال پیس هم استفاده شده است. مطالب جالب از جدید و قدیم به مرور در وبسایتها اضافه خواهد شد.


>>> آمار وبسایتها و وبلاگها: توضیحا اینکه بعضی وبسایتها مطالب وسیع و ارزشمند دارند و بعضی از آنها تازه شروع شده است. در فرصتهای آینده مطالب زیادی به کمک شما مؤمنین به آنها اضافه خواهد شد و شما مؤمنین عزیز هر وبسایتی را پسندیدید می توانید جهت توسعه آن کمک فرمایید. و همچنین وبلاگهای نام برده شده در وبسایت حال بلاگ. در حال حاضر حدود ۲۰۰ فضا host با ۳۰۰ نام domain  نمایش داده می شود. آمار وبسایتها و وبلاگها از این قرار است:

وبسایت ۱۱۰ عدد.

وبسایتهای فارسی ۸۴ عدد.

وبسایتهای عربی ۱۵ عدد.

وبسایتهای انگلیسی ۱۰ عدد.

وبسایت ترکی ۱ عدد.

و وبلاگها ۵۲ عدد.

وبلاگ شخصی ۶ عدد و ۴۶ عدد مهمان.

وبلاگهای فارسی ۳۴ عدد.

وبلاگهای عربی ۱۷ عدد.

وبلاگ انگلیسی ۱ عدد.


>>> شماره حساب ۰۰۰۵۳۱۵۵۸۹۷۹۹ برای خمس و سایر وجوهات شرعیه بانک تجارت شعبه امامزاده ابراهیم قم کد شعبه ۱۵۰۷۰ شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۱۰۲۷۴۱۷۲۰۲

>>> شماره حساب ۰۱۰۵۰۶۲۴۱۸۰۰۴ برای هدایا و نذورات و وجوهی که سایر مجتهدین جامع الشرایط برای شخص اینجانب پرداخت می نمایند بانک ملی شعبه توحید قم کد شعبه ۲۷۲۰ شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۲۳۳۵۴۱۳۸۳ توضیحا این که هر سه شماره حساب بنام اینجانب رضا قنبری مزرعه نو می باشد.

>>> نشانی پرداخت همه بانکها را از سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی پیگیری نمایید»»

به سبک کارت به کارت با داشتن رمز دوم و به طریق کارت به کارت از طریق عابر بانک

>>> ساعت کار پاره وقت: هـمـه روزه! از اذان صبح! تا ده شب! باهمـاهـنگی قبلی!!

>>> تلفن هماهنگی بانوان: ۳۸۸۱۸۱۱۱-۰۲۵ و ۰۹۱۹۴۵۱۰۰۲۰ و تلفن هماهنگی آقایان : ۳۸۸۲۴۷۷۰-۰۲۵ و ۰۹۳۲۲۵۱۲۹۸۷ و ۰۹۱۹۱۹۶۶۰۱۴

>>> سامانه پیامکی: ۳۰۰۰۵۸۴۰۹۹۹۴۴۲

>>> دیدار حضوری ۱ : به نشانی قم – خیابان امامزاده ابراهیم - تقاطع معصومیه - ابتدای ۲۴ متری آیت الله کاشانی- کوچۀ ۵۸ – پـلاک ۹ سرای شادی و غم و اندیشه و منزل ملا.

>>> تذکر مهم: در هنگام مراجعه خودرو خود را در خیابانهای اطراف تقاطع معصومیه گذاشته و اگر موتورسیکلت دارید، آن را داخل حیاط بگذارید. از تقاطع معصومیه تا جلو درب شصت متر فاصله می باشد. سرای شادی و غم و اندیشه در پشت بانک صادرات تقاطع معصومیه داخل کوچه ۵۸ واقع شده است. برای وضوح نقشه را ملاحظه فرمایید جهت ملاحظه لمس یا کلیک فرمایید.

>>> کد پستی: ۸۴۶۷۱-۳۷۱۷۶

>>> دیدار حضوری ۲ : بنشانی محل درخواستی شما عزیزان.

>>> ایمیل برای امور شرعیه: info@mulla.ir

>>> ایمیل برای امور شخصی: rg@vajd.ir

>>> ایمیل برای امور دفتری: my@nael.ir

>>> پیام رسان بله: ۰۹۱۹۱۹۶۶۰۱۴                     

>>> برای ارسال تیکت به وبسایت کتابگو http://www.ketabgo.ir بروید.